Hanne Rasmussen

Kursusplanlægger

Steen Jensen

Kursusplanlægger

Rune Rissmøller

Projektleder

Hanne Mette Poulsgaard

Grafisk designer

Maja Karlsson

maja@aftenskolerne.dk